Artikelen over: Veiligheid

Hoe is het platform in overeenstemming met wettelijke kaders (GDPR, ...)?

We hebben een audit van persoonsgegevens en toezichtsactiviteiten ondergaan en blijven deze uitvoeren om te zorgen voor consistente GDPR-naleving. Het Smart Certificate-platform is gebaseerd op veilige technologieën (bijv. Blockchain) en protocollen die volledig in overeenstemming zijn met de privacywetgeving en het GDPR-kader en die de integriteit (tijdstempel en handtekening), authenticiteit (garantie van de identiteit van de verstrekker van het document) en geldigheid (het document is nog steeds geldig, is niet ingetrokken of de vervaldatum is niet bereikt) van documenten garanderen.

Voor meer gedetailleerde informatie kunt u terecht op de pagina met informatiebronnen (beveiligingskader) op onze website.

Bijgewerkt op: 10/06/2022

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!